Làm việc với stakeholders

Công việc của Data Analyst không phải lúc nào cũng ngồi bàn giấy, viết SQL, vẽ biểu đồ, đắm mình vào những con số mà sẽ còn phải giao tiếp với nhiều các bộ phận khác nhau, nên nếu bạn nào thích giao tiếp, nói chuyện logic và mạch lạc thì sẽ khỏe, còn không thì cũng không sao, vì làm lâu, bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong mảng này.

Đọc tiếp

Từ bỏ Facebook sau 10 năm sử dụng và cái kết

Sau 10 năm, cuối cùng mình cũng đã từ bỏ Facebook, vậy những gì mình đạt được, những gì mình mất đi và cách mình sống mà không phụ thuộc vào Facebook là những điều mình sẽ đề cập trong bài viết tối thứ 6 hôm nay

Đọc tiếp
error: Content is protected !!