Để viết SQL hiệu quả, hãy nhớ thứ tự thực thi của các câu lệnh SQL. Đây có khi là một câu hỏi phỏng vấn vị trí Data analyst đấy nhưng cụ thể câu hỏi có thể khác nhau xíu:

  1. Các câu lệnh trong SQL thực thi theo thứ tự nào?
  2. Sự khác nhau giữa WHERE và GROUP BY là gì?

Thay vì thực thi từ trên xuống dưới, SQL sẽ thực hiện các câu lệnh theo một thứ tự nhất định như sau:

  1. FROM: Xác định bảng hoặc bảng liên kết được sử dụng trong câu lệnh.
  2. JOIN: gồm các loại như Inner Join, Left Join, Right Join, Cross Join, Self Join.
  3. WHERE: Lọc dữ liệu dựa trên điều kiện được chỉ định, dễ nhớ sẽ là row-filter.
  4. GROUP BY: Nhóm dữ liệu theo các cột được chỉ định, sử dụng khi cần tính toán dữ liệu theo nhóm.
  5. HAVING: Lọc dữ liệu sau khi đã nhóm, dựa trên điều kiện được chỉ định, dễ nhớ sẽ là group-filter.
  6. SELECT: Chọn các cột hoặc tính toán dữ liệu cần trả về trong kết quả.
  7. ORDER BY: Sắp xếp kết quả dựa trên một hoặc nhiều cột, có thể được kết hợp với ASC (tăng dần) hoặc DESC (giảm dần).
  8. LIMIT: Giới hạn số lượng kết quả trả về.

Đây là câc câu lệnh mà bạn sẽ thường gặp nhất khi viết SQL luôn nên việc hiểu thứ tự thực thi khá bổ ích. Nếu bạn gặp vấn đề khi viết code SQL, hãy kiểm tra xem có tuân theo thứ tự thực thi này hay không. Hi vọng thông tin này hữu ích với bạn.

Cám ơn các bạn đã đọc đến đây. Hẹn gặp lại trong các bài viết sau. Hãy like bài viết nếu các bạn thấy hữu ích nhé.